Apie įmonę

­Esame pirmoji ir vienintelė biotechnologijų įmonė Lietuvoje, gaminanti pažangios terapijos vaistinius preparatus (PTVP), individualiai pritaikytus kiekvienam pacientui. Visus preparatus kuriame prisitaikydami prie kiekvieno paciento poreikių, jų gamybai naudodami paties paciento audinius ir ląsteles. Visuose procesuose taikome pažangiausias somatinių ląstelių terapijos technologijas.

Veiklą pradėjome 2014 metais, apjungę kvalifikuotų ir ilgalaikę patirtį turinčių gydytojų, biomedicinos mokslų daktarų, molekulinės biologijos specialistų, biotechnologų žinias ir įsteigę riebalinių audinių banką.

Nuolat investuojame į mokslinius tyrimus, susijusius su naujų pažangios terapijos vaistinių preparatų kūrimu ir vystymu. Tokiu būdu siekiame plėtoti individualios terapijos sritį Lietuvoje. Visų mūsų mokslininkų atliekamų tyrimų rezultatus oficialiai pristatome moksliniuose bei mokslo populiarinimo leidiniuose. Aktyviai dalyvaujame moksliniuose projektuose, bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio biotechnologijų kompanijomis, mokslo įstaigomis, kitais audinių bankais.

 

Audinių banko paslaugas teikiame pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją Nr. 3635. Taip pat dirbame ir su 5 Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotais leidimas gaminti PTVP konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą: 1) leidimas Nr. 2 dėl dendritinių ląstelių aktyvuotų onkolizatu; 2) leidimas Nr. 3 dėl citokinais aktyvuotų ląstelių žudikių preparatų, 3) leidimas Nr. 4 dėl T ląstelių išskirtų iš paciento kraujo ir aktyvuotų mielino baltymu, 4) leidimas Nr. 5 dėl stromos vaskuliarinės frakcijos ląstelių preparatų.

Dr. ADAS DARINSKAS
UAB „Froceth“ mokslinių tyrimų vadovas

2008 m. baigiau biomedicinos doktorantūrą Vilniaus universitete, apsiginęs mokslinę disertaciją, kurioje nagrinėjau kamieninių ląstelių temą. Esu dirbęs Izraelio, Švedijos, Belgijos, Čekijos laboratorijose.

 

Praktines žinias kaupiau dirbdamas audinių inžinerijos srityje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kardiologijos institute, privačiame kamieninių ląstelių banke, kuriame saugomos virkštelės kraujo kamieninės ląstelės. VšĮ „Nacionalinis vėžio institutas“ dirbu su ląstelių technologijomis ir GGP procedūros įdiegimu į pažangios terapijos vaistinių preparatų gamybos procesus.

 

Nuolat ugdau kompetencijas kamieninių ląstelių išskyrimo, vertinimo, auginimo bioreaktoriuose, ląstelių karkaso dizaino, tėkmės citometrijos, molekulinės biologijos technikos ir kt. srityse.

 

AGNĖ UOGINTIENĖ
UAB „Froceth“ kokybės vadovė

Mano kelias biologijos srityje prasidėjo 2011 m., Vilniaus universitete baigus biologijos bakalauro studijas, o dar vėliau ir bioteisės magistro studijas Mykolo Romerio Universitete. Studijų metu gilinausi į biotechnologijų teisinį reglamentavimą, biomedicininių tyrimų priežiūrą, genų technologijų medicininius, etinius, teisinius aspektus, teisinę atsakomybę biomedicinoje, bei Europos Sąjungoje veikiantį pažangių terapijų teisinį reglamentavimą.

 

Nuolat dalyvauju įvairiose mokslinėse konferencijos, kuriose gilinu žinias apie žmogaus kamieninių ląstelių tyrimus, jų etinius, teisinius aspektus, sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybę,  kokybės sistemų (ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485, HACCP) valdymą bei geros gamybos praktikos (GMP) taisyklių diegimą kuriant pažangius vaistinius preparatus.

 

 

Dr. JAN ALEKSANDER KRAŚKO
UAB „Froceth“ gamybos vadovas

Mokslininko karjerą pradėjau Varšuvos gyvybės mokslų universitete (Lenkija) 2011 m. įgijęs gyvūnų sveikatos biotechnologijos magistro laipsnį, ir tais pačiais metais Ghen universitete (Belgija), baigęs biologijos magistro studijas. Vytauto Didžiojo universitete 2016 m. baigiau biologijos doktorantūrą. Dirbdamas Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Imunologijos laboratorijoje atlieku citometrinius tyrimus, eksperimentus su ląstelių linijomis, pirminėmis ląstelių kultūromis ir gyvūnais.

 

Įvairių kursų, mokymų, mokslinių projektų metu ugdžiau kompetencijas GGP sistemos ir laboratorijų priežiūros srityse, gilinausi į vėžio kamieninių ląstelių rezistentiškumo mechanizmus, ląstelių programavimo ir navikų mikroaplinkos valdymo panaudojimą individualizuotai terapijai onkologijoje, priešvėžinių autologinių vakcinų ir ksenovakcinų efektyvumą.

 

 


JŪRATĖ ŽĖKAITĖ
UAB „Froceth“ administracijos ir eksporto vadovė

2014 m. Mykolo Romerio universitete baigiau bioteisės magistro studijas, kurių dėka gebu tarpusavyje integruoti teisės, etikos ir medicinos žinias, jas taikyti daugiadisciplininėje ir besikeičiančioje biomedicinos aplinkoje, pateikti teisiškai, etiškai ir socialiai atsakingai pagrįstus sprendimus situacijoms su neaiškiais teisiniais kontūrais, nuolat iškylančioms biomedicinos srityje.

 

Studijų metu įgytas žinias nuolatos atnaujinu dalyvaudama įvairiose mokslinėse konferencijose, kur gilinuosi į žmogaus kamieninių ląstelių tyrimus, terapinio jų pritaikymo galimybių bei šios gydymo technologijos etinius ir teisinius aspektus Europos Sąjungoje. Papildomai domiuosi bioteisės, biopolitikos, sveikatos teisės, sveikatos politikos, biomedicinos, prokreacijos naujovėmis. Ugdžiau kompetencijas Gerosios Gamybos Praktikos (GGP) reikalavimų srityje.